Doel

Een omschrijving van het doel van onze stichting is in de statuten te vinden:

De stichting heeft ten doel het zich sterk maken voor de verstandelijke gehandicaptenzorg, zonder enig onderscheid van maatschappelijke, politieke of religieuze aard.

Genoemde zorg is uitsluitend bedoeld als een aanvulling op de kosten voor de persoonlijke aandacht voor de verstandelijk gehandicapte mensen en mag nadrukkelijk niet worden gebruikt als een aanvulling op welke begroting dan ook betreffende het onderhoud of de aanschaf van gebouwen of gebruiksmaterialen.

Indien kan worden aangetoond dat de behoefte tot financiƫle ondersteuning voor verstandelijk gehandicapten niet meer aanwezig is als gevolg van ontwikkelingen van de medische wetenschap, kan de zorg voor respectievelijk de lichamelijk gehandicapten of ouderenzorg in aanmerking komen, onder dezelfde voorwaarden als hiervoor vermeld.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het vermogen, en de opbrengsten daarvan, hiervoor aan te wenden.