Bestuur

De bestuursleden van de stichting zijn:

  • Dhr. H. Huitsing, voorzitter
  • Dhr. J.L.H. Zwerver, secretaris/penningmeester
  • Mevr. H. Dubois-Andringa, bestuurslid
  • Mevr. C. Menzing, bestuurslid